Açık Öğretim REHBERİ
Açık Öğretim Fakültesi Menü
Açık Öğretim Fakültesi Bölümleri
 
Finansal Yönetim Vize Sınavı 1

Vize Soruları

FİNANSAL YÖNETİM 

1. İki ya da daha fazla kişinin herhangi bir şekil şartına tabi olmaksızın yalnızca sözlü bir anlaşma ile geçici ya da sürekli olarak kurdukları şirket türü aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Adı Ortaklık 

2. Halka açık anonim şirketlerde kayıtlı sermaye tavanına aşağıdakilerden hangisi belirler? 
Cevap: SPK 

3. Bankaya yatırılan 1000 YTL nin % 40 basit faizle 2 yıl sonunda ulaşacağı toplam değer nedir? 
Cevap : 1800 

4. Tahvil çıkarma yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir? 
Cevap: Anonim Şirket 

5. Bankaya % 25 faizle yatırılan 10 000 YTL nin 45 günlük brüt getirisi aşağıdakilerden hangisidir? 
Cevap: 312 5 YTL 

6. 600 YTL lik 6 ay vadeli senede % 40 iskonto oranı uygulanırsa dış iskonto yöntemine göre pepin değeri nedir? Cevap: 480 


7. 95.2 YTL ye alınan senedin vadesi 90 gündür. İç iskonto yönetime giöre kırdırılan senedin nominal değeri 100 YTL olduğuna göre faiz oranı kaçtır? 
Cevap: % 20 

8. İşletmeye kredi veren kuruluşların finansal analiz yapma nedenleri aşağıdakilerden hangisidir? 
Cevap: İşletmenin borç ödeme yeteneğini ölçmek 

Net Satışlar = 10 000 YTL 
SMM = 7000 YTL 
Kredili Satışlar = 6000 YTL 
Stoklar = 3000 YTL 
Alacaklar = 20000 YTL 
Maddi Duran Varlık : 5000 YTL 

9. Yukarıdaki verilere göre işletmenin Stok devir hızı kaçtır? Cevap: 2.33 

10. Yukarıdaki verilere göre alacak devir hızı kaçtır? 
Cevap: 3 

11. Yük verilere göre maddi duran varlık devir hızı kaçtır? Cevap : 2 

12. Sabit varlıkların üretimde kullanılmaları nedeniyle oluşan değer kaybı aşağıdakilerden hangisidir? 
Cevap: Teknik Değer Kaybı 

13. Aşağıdakilerden hangisi finansal yönetimin fonksiyonu değildir? Cevap: Teknik Değer Kaybı 


14. Hisse başına kardaki artış yüzdesinin satışlardaki artış yüzdesine oranı aşağıdakilerden hangisidir? 
Cevap: Birleşik Kaldıraç Derecesi 

15. Faaliyet ( çalışma)( Kaldıraç derecesi 2 ve finansal kaldıraç derecesi 3 olan işletmenin birleşik kaldıraç derecesi kaçtır? 
Cevap: 6 

16. İşletmelerin uzun dönemli planlama faaliyetlerinde kullandıkları tablolara ne ad verilir? 
Cevap: Proforma Tablolar 

17. İşletmenin belirlediği hedeflerin sayısal olarak gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? 
Cevap: Bütçeleme 

18. Üretime yılnazca bir defa katılıp, üretim sırasında tükenecerk veya kşekil değiştirecek mamul madde durumuna gelen ve mamullerin satılmasıyla işletmeye para olarak dönen varlıklara ne ad verilir? 
Cevap: Çalışma sermayesi 

19. Faaliyetlerin aksamadan yürütülmesine olanarak tanıyan minimum dönen varlık toplamı aşağıdakilerden hangisidir? 
Cevap: Sürekli Çalışma sermayesi 

20. Çalışma sermayesinin en az düzeyde tutuldğu çalışma sermayesi yatırım politikası aşağıdakilerden hangisidir? 
Cevap: Atılgan 

21. Aşağıdakilerden hangisi hazır değerler kapsamında yer almaz? 
Cevap: Banka Bonosu 

22. Satışlarla doğrudan bağlantılı olan bilanço ve gelir tablosu kalemlerinin araştırıldığı ve bilanço kalemlerinin satışların bir fonksiyonu olarak ele alındığı yöntem hangisidir? 
Cevap : Regresyon 

23. Aşağıdakilerden hangisi nakit yönetimine ilişkin yanlış bir ifadedir? 
Cevap: Düşük riskle çalışmak karlılığı olumlu etkiler 

24. Aşağıdakilerden hangisi nakit bulundurma gereksinimi arttırmaz? 
Cevap: Alacak Devir Hızının yüksek olması 

25. Varlıkların istenildiği zamanda ve gerçek değerinde nakde dönüştürülebilme özelliği aşağıdakilerden hangisidir? 
Cevap: Likidite 

26. Aşağıdakilerden hangisi sabit giderdir? 
Cevap: Sigorta giderleri 

27. Başabaş noktasındaki üretim miktarı 20 000 birim olan bir işletmenin toplam sabit giderleri 30 000 YTL ve birim değişken giderleri 1,5 YTL olduğuna göre birim satış fiyat ı kaç YTL dir? 
Cevap: 3 YTL 

28. Nominal faiz oranı % 25 ve beklenen enflasyon oranı % 20 ise reel faiz kararı yüzde kaçtır? 
Cevap : 4

Cevaplar


Cevaplar 

Cevaplar soruların altındadır.