Açık Öğretim REHBERİ
Açık Öğretim Fakültesi Menü
Açık Öğretim Fakültesi Bölümleri
 

1 - TEMEL BİLGİTEKNOLOJİLERİ Konu Özeti

Bilgiyi işlemekte kullanılan araçlar ikiye ayrılır. 1- Maddi cihazlar 2-Kavramsal araçlar. 
* Kullanıcı ve bilgisayarın karşılıklı etkileşimini sağlayan birimlerin genel adı Giriş-çıkış birimleridir. 
* Bilgisayar sisteminin maddi unsurlarına Donanım denir. Maddi olmayan unsurlarına yazılım denir. 
* Windows 98, Windows 2000, Windows XP, işletim sistemleridir. 
* Daha önceden kaydedilmiş olan bir belgeyi açmak için oklu açık kitap düğmesi kullanılır. 
* Kelime işlemcilerle metin düzenleme, metin biçimlendirme, metin yazdırma, metin saklama yapılabilir fakat metin karakteri oluşturulamaz. 
* fx düğmesinin işlevi aktif hücreye işlev yapıştırmaktır. 
* Sunum programlarının görünüm seçenekleri: Ana hat, normal, slayt, slayt sıralayıcısı görünümü 
* Sunum programlarında farklı biçimlerde ve renklerde hazır metin şablonlarından yararlanmak için WortArt kullanılır. 
* Bilgisayarda çeşitli şekiller ve gerçekçi çizimler yaratmak ya da düzenlemek amacıyla kullanılan yazılımların genel adı çizim programlarıdır. 
* Veri tabanında kayıtları meydana getiren hücrelere alan denir. 
* Bilgisayar ağını oluşturan dört temel öğe: İletim ortamı ile bilgisayar arasındaki ara yüz donanımı, İletim yöntemi, Fiziksel iletim ortamı, Ağ işletim sistemi 
* Bilgisayarlar arası bağlantıların şekline ağ topolojisi denir. 
* Ağa bağlı bilgisayarların birbirleriyle haberleşmekte kullandıkları dile ağ protokolleri denir. 
* Eğitim kurumlarının İnternet adreslerindeki uzantısı.edu 
* İki ya da daha fazla kullanıcının farklı anlarda birbiri ile bilgisayar ağı üzerinden haberleşmesini Email sağlar. 
* İnternet üzerinde bulunan web sitelerinin görüntülenebilmesi için kullanılan programlardan biri İnternet Explorer'dır. 
* Algoritmaların grafiksel şekiller kullanılarak gösterimine Akış Şeması denir. 
* Sistem analizi ve tasarımında problem çözme sürecinin ilk aşaması Ön araştırmadır. 
* Girilen veriler üzerinde işlem yapan bilgisayar birimi işlemcidir. 
* Kelime işlemcilerde metin saklama, yazdırma, düzenleme, biçimlendirme yapılabilir ama metin karakteri oluşturulamaz. 
* İşlem tablosunun özellikleri: Sayısal verileri yorumlamaya yardımcı olmak, karmaşık hesaplamalar ve işlemler yapmak, değişikleri kendiliğinden güncellemek, eğer türü sorular sormaya olanak tanımak. 
* Bilgi işlem sürecinin adımları: kaydetme, sıralama, sınama, sınıflandırma. 
* Büro yazılımlarında ekranda görüntülenmesi istenen bir araç çubuğunu eklemek için kullanılan menü Görünüm menüsüdür. 
* Bilgisayar sisteminde verilerin ve programların bulunduğu bilgi kümelerine dosya denir. 


* Herhangi bir amaç için hazırlanmış ve bilgisayar konusunda uzmanlık gerektirmeden kullanılabilen bilgisayar programlarına paket program denir. 
* Kelime işlemci programında belgeye bir resim eklemek için kullanılan menü ekle menüsüdür. 
* Büro yazılımlarında standart araç çubuğu üzerinde bulunan disket düğmesinin işlevi üzerinde çalışılan dosyayı kaydetmektir. 
* Windows 2000 işletim sistemidir. 
* Kelime işlemci programında, yaratılan bir belgenin yazıcıdan çıkmadan önceki en son halini görüntülemek için Baskı Ön izleme kullanılır. 
* Bilgisayarların sadece kendilerinin bildiği dile makine dili denir. 
* Bilgiyi işlemekte araçlar ikiye ayrılır. 
* Farklı program ve uygulamayı masaüstünden çalıştırmak üzere yaratılan nesnelere kısayol denir. 
* Günümüz toplumlarında bilgiyi tarif ederken kullanılabilecek en önemli ölçüt: Karar verme sürecindeki rolü 
* Bilgi işlem sürecindeki işlem adımları: Kaydetme, Sınama,sınıflandırma, Özetleme, Erişim, Hesaplama, Saklama,Çoğaltma, İletme 
* Bir disketin kapasitesi 1.44 megabayttır. 
* Ortalama bir CD nin kapasitesi 700 MB'dir. 
* Bilgisayara belirli bir işi gerçekleştirmesi için verilen komutlar toplamına program denir. 
* Kullanıcıların programlama bilmeden kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmesini sağlamaya yönelik programlara paket programlar denir. 
* Tek kullanıcının her defasında tek bir işi yapabilmesine yönelik olarak tasarlanan işletim sistemi : Tek kullanıcı-tek görevdir. 
* Hızlı başlat araç çubuğu ekranın sol alt köşesinde yer alır. 
* Standart araç çubuğunda yer alanlar: Yeni dosya, dosya aç, kaydet, ön izleme, sözlük denetimi, kes, kopyala,yapıştır,geri al, yinele,bağlantı ekle, yakınlaştır. 
* Kopyala komutunun klavye kısa yolu Ctrl+C (copy) Yapıştır komutunun kısa yolu Ctrl+V Dosya yeni komutunun kısa yolu Ctrl+N (new) Tümünü seç komutunun kısa yolu Ctrl+A (all) Kes komutunun kısa yolu Ctrl+X 
* MS Word programında yer alan A düğmesi metnin seçili alanı altı çizili yapar. 
* Kelime işlemcilerde metni oluşturan harf, rakam, sembol ve boşluklar karakter ile ifade edilir. 
* =TOPLA(D7:D12) komutu yerine =D7+D8+D9+D10+D11+D12 komutu kullanılabilir. 
* Excel programında bir grafik çizmek için yapılması gereken ilk işlem grafikte gösterilmek istenen veriler etiketleriyle beraber seçilir.